laptop_PNG5888 copy

Холдинг Варна АД

Уеб сайтът е отражение на бизнеса Ви в интернет пространството. 

© ‘Холдинг Варна АД’ – уеб дизайн на сайт на Холдинг Варна АД.

Холдинг Варна управлява дивесифициран портфейл от инвестиции в търговски дружества, които предоставят на българските и чуждестранни потребители висококачествени продукти и услуги в сферата на туризма, финансите, проектантската дейност, медиите и комуникациите.


‘Холдинг Варна АД’ – уеб дизайн

www.holdingvarna.com